<

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
A REKLAMAČNÝ PORIADOK

www.markethink.sk platné od 01.09.2015

 

 

Prevádzkovateľ:
 

MarkeThink, s.r.o.
IČO: 44025980
IČ DPH: SK2022563290
Južná trieda 78
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka: 21483/V


 

Základné podmienky


Nákup a objednávanie tovaru (služieb) prostredníctvom webstránky www.markethink.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú stanovené v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou medzi dodávateľom a zákazníkom uvedené inak.

 

Objednanie tovaru


Zákazníci si môžu tovar objednať prostredníctvom web stránoky www.markethink.skk alebo emailom na objednavka@markethink.sk. Každá objednávka musí obsahovať :

Fakturačné údaje: Sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
Kontaktné údaje: V zastúpení meno a priezvisko, Telefón/Mobil

Adresa doručenia produktu:
Popis produktu alebo služby:
Grafické podklady:

 

Cenník tovaru a služieb


Cena výrobkov dodávaných zákazníkom je určovaná podľa platného cenníka. Uvádzané ceny sú pre zákazníka konečné a platné k okamihu uzatvorenia (odoslania) objednávky. Dodávateľ si vyhradzuje právo aktualizovať cenník bez povinnosti vopred o týchto zmenách informovať zákazníka. Ceny výrobkov a služieb sú konečné, vrátane DPH.


Grafický návrh


Vlastný grafický návrh - je grafický návrh, ktorý nám zákazník doručí v potrebnom formáte (JPG alebo PDF). Spadavka minimálne 3 mm z každej strany, hustota tlače minimálne 300dpi, farebná škála CMYK. Kvalitu a použitelnosť dodaného grafického návrhu posudzuje grafik.


Grafický návrh - je grafický návrh vytvorený prevádzkovateľom, na základe predstáv klienta alebo grafických návrhov nespĺňajúcich požiadavky vlastého grafického návrhu - napr. súbory word, excel, náčrt, scan a pod. Vytvorenie grafického návrhu je spoplatnené podľa cenníka za grafické práce. Zákazník má právo na 2 bezplatné korektúry grafického návrhu. Zaplatený grafický návrh je majetkom zákazníka.
 

Platobné podmienky

 

Zákazník môže zaplatiť:
Prevodom alebo vkladom na účet na základe predfaktúry - pred dodaním tovaru.
Prevádzkovateľ je povinný odovzdať zákazníkovi faktúru (daňový doklad) do 15 dní po zaplatení predfaktúry. Faktúra je dodaná spolu s tovarom, opätovné zaslatie faktúry je spoplatňované administratívnym poplatkom 3,60 € s DPH.

 

Výroba a tlač


Výroba tovaru je podmienená platbou vopred a schvalením grafického návrhu a zaslaním súhlasu na výrobu. Tlač prebieha na digitálnych laserových strojoch značky XEROX s rozlíšením výstupu až 2400 x 2400 dpi. Pri tlači od okraja po okraj je nutná spadavka minimálne 3 mm z každej strany. Tlač z ripovateľného dokumentu – JPG/PDF. Rez na výrobkoch vykonávame na stohovovej rezačke IDEAL 4205 s vysokokvalitným rezacím nožom zo Solingenovej ocele. Tovar sa reže hromadne, preto odchýlka rezania je +/- 1 mm. Pripísaním úhrady na náš účet a prijatí e-mailu so súhlasom grafického návrhu na tlač alebo výrobu, bude zahájená výroba, zároveň začína plynúť čas výroby uvedený v cenníku pri každom produkte.

 

Dodanie tovaru


Čas doručenia tovaru je závislý od času zaslania objednávky a potvrdenia Vašej poslednej korektúry, úhrady zálohovej faktúry a času výroby. Čas výroby je uvedený v cenníku pri každom produkte. Tovar je zasielaný výhradne Slovenskou poštou doporučene 1. triedou, poprípade kuriérom. Tovar je možné vyzdvihnúť zákaznikom na prevádzke Osobne - v Košiciach, Južná trieda 78 (areál B.R.M. moto) vo výhradenom čase Po-Pi: 8:30 – 15:30.

 

Poštovné a balné


Tovar je prevažne balený do bublinkovej obálky. Pri väčšom počte tovaru alebo veľkom rozmere, bude tovar zabalený do adekvátnej krabice alebo vhodného obalu (tuba, vrece a pod.). Nezodpovedáme za predĺžený čas doručenia objednávky spôsobený Slovenskou poštou alebo Kuriérskou službou. Ak pošta nedodá zásielku z dôvodu "adresát neznámy, neprevzal v odbernej lehote" a zásielka sa vráti prevádzkovateľovi, bude si prevádzkovateľ účtovať poplatok za opätovné zaslanie.

 

Storno podmienky


V prípade stornovania objednávky alebo neuhradenia predfaktúry sú storno poplatky nasledovné:
- po potvrdení objednávky do 24 hod pred vyhotovením návrhu - bez poplatku
- po potvrdení 1. korektúry 12,- € s DPH
- po potvrdení 2. korektúry 24,- € s DPH
- pri vytlačení tovaru 100% z ceny objednávky


Vrátenie tovaru


Zákazník na základe zákona č. 108/2000 §12 odsek 5 písmeno c) nemôže odstúpiť od zmluvy (vrátiť tovar), ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

REKLAMAČNÉ PODMIENKY
 

Zákazník si musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď po prevzatí. Reklamácie môže uplatniť do 7 dní od prevzatia zásielky. Reklamovaný tovar musí doručiť na adresu prevádzkovateľa s popisom závady. Prevádzkovateľ posúdi oprávnenosť reklamácie najneskôr do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru.
 


Reklamácie sa nevzťahujú na:


- viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou
- nezhodu farieb, ak klient pri objednávke na začiatku objednávky neuvedie skutočnosť, že pôjde o tlač farieb v PANTONE alebo neposkytne nátlačok pre porovnanie farieb
- chybné údaje po odsúhlasení grafického návrhu zákazníkom. Za uvedené chyby po odsúhlasení grafického návrhu zodpovedá výhradne iba zákazník

 

Ochrana osobných údajov


Odoslaním údajov v objednávke vyjadruje zákazník súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z a jeho zmien a doplnkov "Zákon o ochrane osobných údajov". Prevádzkovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch zákazníka, neposkytovať tieto údaje tretím osobám, vyhradzuje si však právo využívať ich na informovanie zákazníka o svojích marketingových akciách.  

 

 MarkeThink, s.r.o. 
 
Južná trieda 78
040 01 Košice
 
Zapísaná v:
OR Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro
Vložka č. 21483/V
 

 
IČO: 44025980
DIČ: 2022563290

IČ DPH: SK2022563290 

 

 OBJEDNÁVKY 

 

Obchodné oddelenie
tel: 055 / 622 02 61
mobil: 0905 916 656
e-mail: info@markethink.sk

 Grafické oddelenie
e-mail: grafik@markethink.sk

 Ekonomické oddelenie
e-mail: faktury@markethink.sk

 

 Prevádzková doba 
 
 
Pondelok: 09: 00 - 17:00
Utorok: 09: 00 - 17:00
Streda: 09: 00 - 17:00
Štvrtok: 09: 00 - 17:00
Piatok: 09: 00 - 17:00
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené